Kolofon


danskidybden.gyldendal.dk
ISBN 9788762512672
© 2017 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra danskidybden.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

REDAKTION: Katja Tang-Petersen og Ida Hedegård

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

GRAFISK DESIGN: Ida Hedegård

ILLUSTRATIONER: Mie Mørkeberg, Jón Bjarni Hjartarson, Lars Vegas m.fl.

FORFATTERE: Jens Christensen, Jimmi Michelsen, Ida Hedegård, Conni Hesel Rickmann, Jan Frydensbjerg og Ayoe Quist Henkel

DANSKLEX: Bearbejdet udgave af Litteraturens redskaber af Nis Johannsen og Karsten Møller (Gyldendal 2004), Litteraturens linjer af Johannes Fibiger (Gyldendal 2005) og Sagprosaens mønstre af Johannes Fibiger (Gyldendal 2007). Bearbejdet af Torben Christiansen

INDLÆSNING: Bibliotekets tekster er indlæst af Sebastian Jessen, Susanne Storm og Morten Thunbo