Genrer og vigtige tekster

Klæd klassen godt på med genrer, tekster og forfatterinteresse. Alt hvad dine elever skal vide om digte, noveller, essays, erindringer, kortprosa, rap, intermedial litteratur, autofiktion, krimi, folkeeventyr, romaner, biografier og graphic novels findes på danskidybden.gyldendal.dk. Lad dem møde litteratur skrevet af Caspar Eric, Karen Blixen, Jesper Wung-Sung, Bent Haller, Dorthe Nors, H. C. Andersen, Jens Blendstrup, Kim Fupz Aakeson, Pharfar, Louis Jensen, St. St. Blicher, Lone Hørslev, Julie Sten- Knudsen, Henrik Pontoppidan og mange flere.

 

Undervisning på litteraturens præmisser – med mediets muligheder

Litteratursitet her kan anvendes på mange forskellige måder efter behov og interesse. Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet og inddrager en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til det litteraturpædagogiske felt. Målet er ikke nødvendigvis én elev, én maskine. Der veksles mellem mundtlige aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne skal opleve, analysere, fortolke, perspektivere, vurdere, skrive og remediere litteratur. 

Digitale værktøjer – digital dannelse i litteraturarbejdet

I de færdige undervisningsforløb findes forslag til, hvordan eleverne genskaber eller arbejder med dimensioner af deres litteraturforståelse via digitale redskaber fra SkoleTube eller andre. Derudover findes en stribe række forslag til aktiviteter, hvor du og eleverne på en meningsfuld måde kan inddrage digitale redskaber i mødet med selvvalgte litterære tekster/værker og arbejde i dybden med dem.