Hvorfor vælge DANSK I DYBDEN DIGITAL?

  • En digital overbygning på Gyldendals populære genreserie til de ældste elever.
  • Et fokuseret litteraturarbejde med integration af læringsfilm, digitale redskaber og præsentations- og remedieringsopgaver.
  • Understøtter en undervisning, hvor litterære tekster, læringsmål, elevernes undersøgelse og vurdering af teksterne gøres tydelig og meningsfuld i en digital ramme.
  • Et overskueligt og mangfoldigt litteratursite, der både styrker den nye eller urutinerede lærer og giver inspiration og variation til den erfarne.
  • En vigtig ressource for alle elever, fx ved afgangsprøven.
  • Udvikler elevernes kompetencer inden for FORTOLKNING og FREMSTILLING herunder produktion i udvalgte litterære genrer og remedieringsopgaver.
  • Muliggør en fleksibel kombination af analogt og digitalt materiale.

Du og dine elever får adgang til:

Et bibliotek 
60 tekster, indlæsninger og billeder


20 nyproducerede videoer 

Om analysebegreber, genrer, fortælletyper mv.


15 undervisningsforløb

Eleverne kommer i dybden med de litterære genrer og får mulighed for at repetere et allerede gennemgået stof. 

5 skriveforløb - stilladseret fiktionsskrivning
Eleverne sættes på sporet af genren (digte, noveller, kortprosa, essay eller erindring) og får yderligere inspiration og feedback i skriveprocessen.


Et opslagsværk

Eleverne kan finde artikler om litteraturlæsning og konkrete fremgangsmåder, som de kan bruge, når de skal læse og forstå tekster inden for forskellige litterære genrer.


Eksemplariske læsninger 

En slags mesterfortolkninger til lærerens forberedelse og lige til at inddrage direkte i undervisningen som et perspektiv på elevernes egne læsninger.


Inspirationsartikler og baggrundsviden 
til læreren.

Læs mere i lærerdelen.