Her kan du læse en artikel om det at analysere og fortolke tekster i danskfaget.
Artiklen kan du læse, før, imens eller efter du fordyber dig i en litterær tekst.