Hvordan bliver man den, man er? Hvem er vi allerinderst inde? Hvad gør man, hvis man mister sig selv? Hvad betyder andre mennesker for, hvem vi er eller bliver? Tør vi følge det, vi synes, er vigtigst? Sådanne spørgsmål drejer Fuglen sig om. I forløbet her skal I opleve, analysere, fortolke, perspektivere og vurdere Fuglen af Marianne Iben Hansen og Tea Bendix, Gyldendal 2015/2017. Jeres lærer kan låne Fuglen som papirbog på biblioteket eller på CFU. I kan også læse den som ibog.

Senere i forløbet skal I også undersøge Fuglen som digital fortælling.

Fuglen Klik på billedet for at gå til App Store, hvor du gratis kan downloade appen med Marianne Iben Hansen "Fuglen" - her genfortalt med tekst, billeder, oplæsning, lyd og animationer. Produceret af Gyldendal 2017. Teksten kan kun læses på iPad.

Litteraturarbejdet som en flyvetur, hvor I selv bestemmer retningen

Når man læser litteratur, kan man flyve i mange forskellige retninger. Man kan tage afsæt i forskellige fokuspunkter, bevæge sig rundt i tekstens univers og dermed tage på en litterær rejse sammen med teksten. 

I Fuglen kommer hovedpersonen Alba også ud på en rejse. En rejse der først og fremmest handler om at finde sig selv igen. På samme måde skal I som læsere rejse rundt i teksten og vælge forskellige afsæt. Litteraturarbejdet er derfor også tilrettelagt som en slags flyvetur, hvor I danner jer et overblik, ser teksten fra forskellige vinkler og vælger, hvilke retninger I vil bevæge jer ud i. 

FORLØB
Fuglen er en lyrisk odyssé for større børn og voksne skrevet af Marianne Iben Hansen og illustreret af Tea Bendix. Den er udkommet som app efteråret 2017, mens bogudgaven af Fuglen udkom på Gyldendal allerede i 2015. Du og dine elever har gratis adgang til teksten i iTunes, hvis du har et UNI-Login til danskidybden.gyldendal.dk. Forløbet lægger op til, at eleverne først læser papirbogen eller den digitale bog/i-bog og selv danner sig stemningsbilleder osv. af den, inden de udfordres af appversionen.

Fortællingen handler om at miste sig selv, søge og atter turde vælge sig selv. Tekstens lyriske udtryk er utraditionelt, idet rytmen følger handlingen organisk og frit. Billederne udvikler sig i samspil med teksten fra begyndelsens rolige skildring af et genkendeligt univers til en rå og vild fortolkning af både de ydre og indre landskaber. Med denne digitale udgave af Fuglen har forfatter og illustrator skabt en sanselig og smuk oplevelse ved at benytte lyd, timing, pacing og animation som virkemidler. Læseren får lov til at mærke rytmen gennem oplæsningen, sanse tomheden, uvisheden og frygten via bevægelse og et rigt lydspor, der går i forbindelse med fortællingen. Ikke ved interaktion eller mulighed for at påvirke handlingen, men ved at læseren, ligesom hovedpersonen, er ude af stand til at fravige den vej, der viser sig for hende og i stedet må åbne sig for det mystiske og ukendte.


LÆRINGSMÅL
Når eleverne er færdige med forløbet:
  • er de blevet bedre til at læse intermedial litteratur, altså litteratur der består af ord, billeder og lyd.
  • kan de diskutere og vurdere fortællingens sammenspil mellem skrift, billede og lyd samt udsagn om at være menneske i verden. 
  • kan de undersøge og fortolke litteratur.
  • kan de kreativt udtrykke deres analyse af fortællingen i form af ’citat- og billedvinger’ m.m. 
  • kan de perspektivere fortællingen til deres eget liv.


TEKSTER/TILBEHØR
Video (Intermedial litteratur) af Blik/Tankestreger
Fuglen (papirbog og/eller som digital fortælling) af Marianne Iben Hansen og Tea Bendix, Gyldendal 2015 og 2017/2018.
Video (Lyd handler om følelser) af Blik


FORSLAG TIL DIGITALE REDSKABER

Wordcloud
Audacity, Soundation


TIDSFORBRUG
Alle dansktimer i en periode på 2 uger

Arbejder man med produktionsopgaven sidst i forløbet, er det nødvendigt at bruge yderligere 3-4 lektioner.


MÅLGRUPPE
7.-8. klasse


FORFATTER
Ayoe Quist Henkel og Jan Frydensbjerg har udviklet og afprøvet forløbet sommeren/efteråret 2018. Jan Frydensbjerg er dansklærer i udskolingen, og Ayoe Quist Henkel er tidligere dansklærer i folkeskolen, cand.pæd. i dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, samt senest Ph.d. i intermedial børnelitteratur. Sammen har de også lavet et større anlagt undervisningsforløb til den digitale roman NORD.