I forløbet her skal I læse en kort artikel om intermedial litteratur, og I skal opleve, analysere, fortolke, perspektivere og vurdere den digitale version af Karen Blixens fortælling ”De blå øjne” (2017). Fortællingen stammer oprindeligt fra Vintereventyr (1942).

Han var meget glad og stolt over sin galionsfigur og talte meget om den ...


Karen Blixen


Læs en artikel om Intermedial litteratur nu eller senere.

Intermedial litteratur

  • kombinerer skrift, billede, musik og lyd med film/animation og interaktivitet,
  • er fiktion og siger dermed noget om at være menneske i verden,
  • finder sted imellem flere udtryksformer og medier – det er, hvad der menes med, at den er intermedial. ”Inter-” betyder netop ”midt imellem”, ”gensidigt” og ”fælles”,
  • skal fortolkes, dvs. har et realplan og et symbolplan. Fiktion handler sjældent om det samme, som det drejer sig om,
  • kan findes både i en bog og i en computer, mobiltelefon eller tablet. 

FORLØB
DE BLÅ ØJNE

I forløbet undersøger eleverne den nye, intermediale udgave af Karen Blixens ”De blå øjne” (2017) – herunder samspillet imellem de forskellige udtryksformer og deres individuelle særlige egenskaber, som de kan analyseres frem ved modsætninger, symboler og elevernes interaktion med fortællingen. Og der stilles spørgsmål til fortællingens livsbilleder med afsæt i spørgsmål, som eleverne selv har formuleret til teksten. Eleverne skal undervejs sætte ”De blå øjne” i relation til dens samtid, forfatteren eller andre tekster med lignende tema eller lignende udtryksformer. Og de skal sammen eller alene producere en multimodal gendigtning af en anden klassisk fortælling.


LÆRINGSMÅL
Når eleverne er færdige med forløbet
• ved de, hvad intermedial litteratur er
• kan de læse fiktive multimodale tekster og bevidst skabe multimodale tekster
• kan de analysere og fortolke tre versioner af den samme fortælling
• har de undersøgt og fortolket ”De blå øjne” som livstolkning
• kender de (mere til) Karen Blixen

TEKSTER/TILBEHØR
”De blå øjne”, 1942 (fortælling – original udgave af Karen Blixen) 2,1 ns.
I App Store kan du og dine elever med jeres UNI-login få gratis adgang til "De blå øjne" i App-version, hvis I abonnerer på dansk.gyldendal.dk eller danskidybden.gyldendal.dk.

”De blå øjne, 2017 (remediering/gendigtning)
”De blå øjne” (oplæsning ved Karen Blixen)
”Glasskabet”, 1847 (fortælling af B.S. Ingemann) 1,5 ns.
Video (Intermedial litteratur)


FORSLAG TIL DIGITALE REDSKABER 
Padlet
WeVideo
PowToon

TIDSFORBRUG
Ca. 14 lektioner

MÅLGRUPPE
8.-10. klasse

FORFATTER
Ayoe Quist Henkel