I dette forløb skal I læse og arbejde med digital/intermedial litteratur, dvs. litteratur der benytter sig af blandt andet skrift, billede, lyd og interaktion. I skal møde den digitale grafiske roman NORD, der er lavet af blandt andre Camilla Hübbe og Rasmus Meisler. Den skal læses via en computer eller tablet.


NORD handler om pigen Nord, der rejser ud for at finde sin mor, som er blevet bortført. På rejsen viser det sig, at Jorden er ved at gå under: Livets træ, Yggdrasil, er ved at dø. Nord må kæmpe imod både ydre og indre dæmoner, men får også hjælp af de tre skæbnegudinder og egerndrengen Ratatoskr. NORD er i høj grad inspireret af den nordiske mytologi.

Gå til NORD, der sælges og distribueres via Gyldendal.

Litteraturarbejdet som en vandring, hvor I selv bestemmer ruten

Når man læser litteratur, kan det være som at følge et kompas: Man kan følge forskellige spor og gå i flere retninger.

I den digitale grafiske roman NORD kommer hovedpersonen Nord på en rejse, hvor hun er nødt til at følge forskellige veje og kommer dybt ned i jordens indre. På samme måde skal I som læsere rejse rundt i fortællingen og vælge forskellige spor. Litteraturarbejdet er derfor også tænkt som en vandring mellem forskellige fokuspunkter, som gruppen selv vælger og forfølger. 


FORLØB

NORD af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler er en digital grafisk roman. NORD er intermedial litteratur, der kombinerer skrift, billede, musik og lyd med film eller animation og interaktivitet. En litteratur, der så at sige finder sted mellem flere udtryksformer og medier.
Gå til NORD, der sælges og distribueres via Gyldendal.

I NORD vækkes den forsvundne nordiske mytologi til live, da den 14-årig pige Nord rejser ud for at finde sin mor. Undervejs møder hun bl.a. egerndrengen Ratatoskr, de tre skæbnegudinder Urd, Skuld og Verdante og det hårrejsende uhyre Nidhug, der gnaver i Livstræets rødder dybt i Nifelheim. Langsomt går det op for Nord, at et nyt Ragnarok er under opsejling.

Undervisningsforløbet giver eleverne en grundig introduktion til, hvad der sker, og hvordan det kan se ud, når litteraturen kombinerer skrift, billede, musik og lyd med film, animation og interaktivitet. Når litteraturen finder sted mellem flere udtryksformer og medier, kræver det nye måder at læse på, og det lærer eleverne undervejs i forløbet. Litteratur for børn og unge er under stadig forandring. I de senere år udgives der stadigt flere billedfortællinger, og de første apps og digitale fortællinger har fundet vej til det børnelitterære marked i DK, fx TAVS (2013), Sofus og månemaskinen (2015), Pigen fra Shanghai (2016), De blå øjne (2017), Fuglen (2017) og NORD (2018). 

I forløbet ledes eleverne via et grundigt forforståelsesarbejde omkring det intermediale som genre, den nordiske mytologi og NORD's tematiske spor ind i en oplevelse af værket, som indbefatter undersøgelse, fortolkning og perspektivering. I en vekselvirkning mellem fælles samtaler og involverende makkerlæsning/-arbejde dykker eleverne ned i NORD's coming-of-age-fortælling, dens referencer til den nordiske mytologi og dens tydelige miljøtematik. Med aktiviteter som fx læselog, bogtrailere, litteraturcirkel, kompas og litteraturinterview klædes eleverne på, så de sammen kan fortolke og diskutere værket i relation til udtrykket, indholdet og den samtid og kontekst, som fortællingen er udgivet i.LÆRINGSMÅL
Når eleverne er færdige med forløbet:
  • kan de leve sig ind i NORD's univers.
  • ved de, hvad intermedial litteratur er.
  • kan de diskutere og vurdere fortællingens genretræk og udtryksformer, dvs. samspillet mellem skrift, billede og lyd.
  • ved de hvilke retninger, de har valgt at læse romanen med.
  • kan de kreativt udtrykke sig i skrift, billede og lyd i en fysisk eller digital collage, ud fra kompastanken.
  • kan de sammen med deres klassekammerater forholde sig til tekstens udsagn om verden og om det at være ung.
  • kan de perspektivere NORD til andre tekster og deres egen samtid.


TEKSTER/TILBEHØR

Video (Intermedial litteratur) af Blik/Tankestreger
Video (Kompasopgaven) af Blik
Videoer (samtaler med Camilla Hübbe, Rasmus Meisler og Roar Skau Olsen) af Blik


FORSLAG TIL DIGITALE REDSKABER 
Snapshat, PiCollage
Prezi, Sway
WeVideo, Animoto, Movie Maker og iMovie


TIDSFORBRUG
Alle dansktimer i en periode på 4-5 uger
Bogtrailere 4-5 lektioner

MÅLGRUPPE
8.-10. klasse


FORFATTER
Ayoe Quist Henkel og Jan Frydensbjerg har udviklet og afprøvet forløbet vinteren 2017-2018 med en 8. klasse. Jan Frydensbjerg er dansklærer i udskolingen, og Ayoe Quist Henkel er tidligere dansklærer i folkeskolen, cand.pæd. i Dansk didaktik og lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, samt senest Ph.d. i intermedial børnelitteratur. Forfatter bl.a. til undervisningsmaterialerne Intermedial litteratur i Dansk i dybden-serien, Barske brødre, Ustyrlig uhygge iMÆRKER-serien og SAMMEN OM at læse litteratur fra Gyldendal.