Læringsmål

Når du er færdig med forløbet:

  • kan du leve dig ind i NORD's univers.
  • ved du, hvad intermedial litteratur er.
  • kan du diskutere og vurdere fortællingens genretræk og udtryksformer, dvs. samspillet mellem skrift, billede og lyd .
  • ved du hvilke retninger, du har valgt at læse romanen med .
  • kan du kreativt udtrykke dig i skrift, billede og lyd i en fysisk eller digital collage ud fra kompastanken.
  • kan du sammen med dine klassekammerater forholde dig til tekstens udsagn om verden og om det at være ung.
  • kan du perspektivere NORD til andre tekster og din egen samtid.
Shutterstock/Gyldendals Billedbibliotek

I forløbet her skal I både arbejde individuelt, i makkepar og i grupper.


Genren
Til at begynde med skal I forholde jer til den nye genre og til måden, man læser intermedial litteratur på.

Bogens univers
I starten af jeres læsning af NORD vil I blive sat sammen i makkerpar, hvor I skal danne jer de første indtryk af historien. Herefter kommer en række opgaver, der vil gøre jer mere fortrolige med bogens univers og give jer et indblik i de mange læse- og fortolkningsmuligheder, som NORD lægger op til.

Kompasopgaven
Når I er kommet et stykke ind i romanen, skal I i grupper arbejde med kompasopgaven, der er central for forløbet. Her skal I selv vælge, hvilke områder I vil fokusere på, når I læser videre i NORD. Kompasopgaven er både en kreativ og analytisk opgave, og den afsluttes med, at I fremlægger på klassen.

Valgfri opgave
Som afslutning på forløbet skal I hver især besvare en af de individuelt perspektiverende opgaver. Det kan betragtes som en stilopgave, der skal afleveres til jeres lærer.