Gå til NORD, der sælges og distribueres via Gyldendal.

NORD 
kan læses fra computer eller tablet. 

Fortællingen kan læses enten ved at bruge musen, ved at berøre den interaktive skærm eller ved hjælp af ”gamerknapperne” (WASD). Sørg for at læse den i fuld skærm. 
Vær opmærksom på, at man kan få kapitellinjen frem nederst.


Læselog

MAKKERPAR
En logbog er sejlernes måde at holde styr på, hvor de har været, og hvor de skal seje hen. En læselog er på samme vis en måde at holde styr på, hvad der er centralt i det, I læser, ser og hører i NORD

Gå sammen med en makker, og udarbejd en læselog til kapitlerne.
Del siden i to spalter.
Stop efter hvert kapitel, lav et skærmbillede af det vigtigste sted i kapitlet og skriv noter ud fra spørgsmålene her: 

 


MAKKERPAR
En logbog er sejlernes måde at holde styr på, hvor de har været, og hvor de skal seje hen. En læselog er på samme vis en måde at holde styr på, hvad der er centralt i det, I læser, ser og hører i NORD

Gå sammen med en makker, og udarbejd en læselog til kapitlerne.
Del siden i to spalter.
Stop efter hvert kapitel, lav et skærmbillede af det vigtigste sted i kapitlet og skriv noter ud fra spørgsmålene her:

  • Hvad fremstår som særlig vigtigt i dette kapitel?  
  • Hvilke spørgsmål får I lyst til at få svar på i NORD?
  • Hvad tænker I om samspillet mellem skrift, billede, lyd og interaktivitet i kapitlet?

Fremlæggelse


FÆLLES

På klassen fremlægger hvert makkerpar et udvalgt skærmbillede med afsæt i spørgsmålene her:
  • Hvor er det handlingsmæssigt henne i fortællingen?
  • Hvorfor er dette skærmbillede interessant? Kom gerne ind på forholdet mellem tekst, billede og lyd dette sted i fortællingen. 

Litteraturcirkel med bold


FÆLLES

Få jeres lærer til at samle de spørgsmål, I har formuleret under læseloggen, og lægge dem i en æske eller lignende. 
Hav en lille bold med. 

I skal nu tænke over, tale om og høre andres tanker om det, I har læst. 
Lav en rundkreds, hvor I sidder på jeres stole og kan se hinanden.

 
 


Forslag til fremgangsmåde:

1.
En af jer kaster bolden til en anden.

2.
Modtageren af bolden trækker et spørgsmål fra æsken, læser det højt og prøver at svare.


3.

Makkeren til højre og venstre må gerne hjælpe eller tilføje noget.


4. 

Andre kan nu kommentere på spørgsmålet. 


5.

Den, der har bolden, kaster den videre til den næste ... osv. 

Kapitelsnap 


MAKKERPAR
Læs kapitel 12-20 sammen.
Udvælg det mest interessante kapitel, og lav en snap over kapitlet.

En kapitelsnap er en visuel præsentation af kapitlet, hvor I ud over at sætte skærmbilleder sammen også kan tilføre tekst, tegning og eventuelt emojis. I kan fx bruge apps som Snapchat, PicCollage eller et andet billedredigeringsprogram.    

Fremlæggelse


FÆLLES

Lav en litteraturrundkreds, hvor I fremlægger jeres kapitelsnaps.
Husk at begrunde, hvorfor I har valgt at lave jeres snap, sådan som I har.

Dramatisering af persongalleriet 


HELE KLASSEN

Lidskjalvs Ytresil

Bag den noget udanske titel gemmer sig det helt store tv-program for tiden: talkshowet med selveste Odin. Lidskjalv er navnet på Odins trone, og Ytresil er en sammenskrivning af det ‘at ytre sig’ (sige sin mening) og livets træ Yggdrasil fra den nordiske mytologi.

Vi har altså at gøre med et talkshow, hvor værten Odin for en stund inviterer folk til at sidde i Lidskjalv for at ytre sig. Publikum må både være med til at bestemme, hvilken gæst Odin skal have, og hvilke spørgsmål gæsten skal have. 

  • Skal Odin have besøg af publikumsfavoritter som Nord, Liv og Sejr? 
  • Eller er det mere de tre Norner, der er interessante at høre på? 
  • Måske er det Ratatoskr, Gråryg eller Gro, der skal være dagens gæst?

Forslag til fremgangsmåde:

1. Hvem skal interviewes, og hvem er Odin?
Det er ikke sikkert, at alle har lyst til at være gæster i talkshowet, så det er en god idé, at I starter med at vælge, hvem der skal interviewes af Odin, og hvem der har mod på at spille værtsrollen som Odin, der skal interviewe gæsten. 

2. Hvilke roller?

Find sammen ud af, hvilke roller fra NORD jeres klassekammerater skal dramatisere og svare for. 

3. Skriv spørgsmål til Odin
Når I har fundet frem til, hvilke figurer der skal på Odins trone, skal alle i klassen skrive spørgsmål ned til Odin, så han har en række spørgsmål at gå ud fra i interviewet. Afhængig af hvor mange der har lyst til at deltage aktivt i talkshowet, laves der spørgsmål målrettet hver enkel gæst. 

Målet med aktiviteten er, at I ...

... får det sjovt med at spille skuespil og leve jer ind i rollerne.
... bliver lidt klogere på, hvad der foregår mellem linjerne, stregerne og lydene i fortællingen.

Undersøg fortællingen med et kompas 


GRUPPE MED 4-5 PERSONER
Nu har I læst cirka halvdelen af NORD og skal i gang med at lave jeres eget kompas over fortællingen. I de næste dansktimer skal I sammen udvælge og arbejde med de fem retninger i fortællingen, som I vurderer er mest spændende og vigtige for at forstå NORD

Hvis I synes, at det er svært at finde på retninger, kan I tage udgangspunkt i kompasarket længere nede på siden, der giver en række bud på mulige fokusområder. I kan også hente kompasarket her. Det kan også være en fordel med en fælles brainstorm på klassen, hvor alles idéer kan komme i spil, og I kan inspirere hinanden. 


Det er vigtigt, at alle i gruppen er med til at reflektere over, diskutere og analysere de retninger, som I har valgt, at jeres kompas skal udforske NORD med.Når I læser videre i NORD ...

... skal I holde øje med de tekstelementer, der understøtter de fem retninger/analyseveje, I har valgt. 
... skal I tage noter undervejs.
... skal I løbende aftale med jeres lærer fra dansktime til dansktime, hvor mange kapitler I læser hjemme eller sammen i gruppen.   


Hvad skal I producere?

Jeres eget kompas skal udtrykkes i en collage. Jeres collage kan I vælge at lave digitalt på computeren, fx i Prezi, Sway, eller som en kreativ visuel planche på tykt pap. I kan også printe kompasillustrationen her og bruge den i jeres collage.  

Uanset hvilken form for collage I vælger, skal kompasset være jeres udgangspunkt. I NORD har vi med titlen allerede en sammenhæng med kompasset, og hovedpersonen Nord skal netop finde vej rundt i fortællingens univers. Og når det handler om at læse litteratur, kan analysearbejdet som sagt gå i mange forskellige retninger.

Fremlæggelse
Jeres arbejde skal under Fortolkning præsenteres via en mundtlig fremlæggelse (15-20 minutter), hvor I tager udgangspunkt i den kompas-collage, som I har produceret. 

Litteraturinterview 


FÆLLES og GRUPPEN FRA TIDLIGERE

I litteraturinterviewet interviewer I hinanden om NORD. På den måde kommer I dels til at lytte til hinanden, dels til tale om og tænke over de kapitler, I har læst.
Når I går rundt og taler med andre, får I også flere perspektiver på fortællingen og bliver godt klædt på til det videre arbejde med kompasset. 

Print arket, og brug det i interviewsituationen. Stil spørgsmål, tag noter og stil evt. uddybende spørgsmål, indtil du vurderer, at du har nok oplysninger. 

Forslag til fremgangsmåde:

1.
Gå rundt i klassen, og find en samtalemakker.

2.
Den ene stiller sit spørgsmål, og den anden svarer. Intervieweren må gerne stille supplerende spørgsmål.

3.
I bytter, så den anden spørger, og den første svarer.

4.
Alene eller i kompasgruppen formulerer I nu to vigtige spørgsmål til diskussion på klassen.

5.
Aflever alle spørgsmål til jeres lærer.Du skal interviewe én, der …

... kan karakterisere Nord.
... kan forklare, hvem Gråryg er.
... kan beskrive nogle effektlyde fra fortællingen, og hvad de medfører.
... kan beskrive, hvilke følelser Nord går igennem.
... kan forklare, hvad Ratatoskr mener med, at han er ”stik-i-rend-dreng”.
... kan forklare, hvad fortællingen handler om, og hvad den drejer sig om.
... kan forklare, hvem det er, der tager fat i Nord, rusker hende og siger, at hun har givet hende Frjó.
... kan forklare fortællingens titel.
... kan prøve at forudsige, hvad der videre kommer til at ske i NORD.

Opsamling – tre vigtige spørgsmål


GRUPPE

Hvilke tre spørgsmål, mener I i gruppen, er de vigtigste at tale fælles om på klassen, når I har læst hele fortællingen? Notér spørgsmålene i skrivearket nederst på siden eller print arket her.  

Skriveark: Tre spørgsmål