Fortolkning

Litteraturcirkel med bold

FÆLLES
Få jeres lærer til at samle de spørgsmål sammen, som I har formuleret under litteraturinterviewet. Læg dem i en æske eller lignende, og medbring igen en lille bold. 

I skal nu tænke over, tale om og høre andres fortolkninger af NORD

Lav en rundkreds, hvor I sidder på jeres stole og kan se hinanden.

 


Forslag til fremgangsmåde:

1.
En af jer kaster bolden til en anden.

2.
Modtageren af bolden trækker et spørgsmål fra æsken, læser det højt og prøver at svare.

3.
Makkeren til højre og venstre må gerne hjælpe eller tilføje noget.

4.
Andre kan kommentere på spørgsmålet. 

5.
Den, der har bolden, kaster den videre til den næste … osv. 

Kompas fremlæggelser 


FÆLLES

I skal nu gruppevis fremlægge jeres kompascollager til NORD

Efter fremlæggelserne vil jeres lærer give respons på jeres arbejde med kompasset og jeres afsluttende fremlæggelse. I denne vurdering vil der blive lagt vægt på, at I lever op til følgende krav:
  

• At kompascollagen er kreativ, udnytter kompasidéen og medtænker skrift, billede, lyd mv.

• At de valgte fokuspunkter og analyseretninger betragter NORD fra flere forskellige vinkler. 

• At der er en god sammenhæng mellem det, der siges, og det, der vises på collagen.

• At NORD tydeligt perspektiveres til vores samtid, samfundet, andre tekster og/eller jeres eget liv.

• At gruppen fremstår som en helhed, og ikke som enkeltpersoner, der har hvert deres lille oplæg.