Perspektivering
Colourbox
ALENE
Som afslutning på arbejdet med NORD skal du lave en individuel hjemmeopgave, som du har 14 dage til at løse. Du skal først og fremmest skal have fokus på dit eget skriftsprog, hvilken genre du skriver i, og hvad du gerne vil formidle. Du skal også bruge din forståelse af NORD og videreformidle/perspektivere romanen i en ny sammenhæng. 

  • På samme måde som i prøven i dansk skriftlig fremstilling, får du flere forskellige skriftlige opgaver at vælge imellem og skal kun vælge én. Inden du beslutter dig, vil det være en god idé at overveje, hvad der har interesseret og berørt dig mest igennem læsningen af romanen. 

  • Sørg for at vælge en opgave, hvor du får mulighed for at sætte ord på noget, der betyder noget for dig. Det kan også være, at din lærer har et forslag til, hvilken opgave du skal arbejde med.  

  • Det er vigtigt, at du arbejder målrettet med at layoute din tekst, så den passer til opgavebesvarelsen/genren. 

  • Hvis du anvender kilder i din besvarelse, så husk at angive dem på en hensigtsmæssig måde.
Vælg blandt følgende opgaver:

Du skal:
Skrive et essay om, hvad NORD siger om at være menneske i verden i dag. I din opsætning af essayet skal du understøtte dine tanker med skærmbilleder fra NORD.


Hvorfor?

NORD er på mange måder en kommentar til den verden, vi lever i i dag. Den fortæller noget om vores aktuelle virkelighed, ikke mindst om naturen, miljøet og jordens ressourcer.


Hvordan?

I essaygenren skal du reflektere over de problemer, temaer og synspunkter, du mener, er centrale i forhold til det emne, som du skriver om.

Populært sagt bruger man tit essaygenren til at søge sandheden eller svarene - og ikke til at slå dem fast. Derfor er essayet præget af personlige refleksioner og indeholder ofte en diskussion af forskellige mulige holdninger til det emne, der er omdrejningspunktet. Det gælder derfor om, at du i dit essay demonstrerer selvstændig tænkning, samtidig med at du viser, at du kan begrunde dine synspunkter og argumentere for dem i et varieret og velskrevet sprog.  

Læs mere om genren her.

Find evt. inspiration til dit essay i de små videoer, hvor bogens forfatter fortæller om baggrunden for NORD's tilblivelse.

Du kan også finde inspiration til dit essay i artiklerne her:

Du skal: 
Omskrive fortællingen om Nord til et klassisk folkeeventyr. Hav fokus på de typiske genretræk, og forsøg at omforme NORD's indhold til de figurer, de vendinger og den kompositionen, som hører til i et klassisk eventyr. Læs mere om eventyrgenren her.


Hvorfor?
NORD kan på mange måder læses som et eventyr, hvor pigen Nord går så grueligt meget igennem, redder verden og til sidst lever lykkeligt til sine dages ende.

Hvordan?
Benyt dig af den tredelte komposition hjem-ude-hjem, og lad dig også gerne inspirere af aktantmodellen, når du skal skrive dit eventyr.
Husk, at sproget i et folkeeventyr helst skal være enkelt og handlingen let at genfortælle. 
Find evt. mere inspiration her.

Du skal:
Forestille dig Nord et år efter, at begivenhederne er blevet afsluttet. Hvordan ser hun tilbage på det, og hvad er der sket med hende?
Skriv Nords dagbog, sådan som den ser ud præcist et år efter, at bogens handlingsforløb afsluttes. 


Hvorfor?
NORD afsluttes kort efter, at Nord har reddet verden, og vi får derfor ikke noget at vide om, hvilken betydning begivenhederne har haft for Nord personligt.

Hvordan?
Start med følgende sætning: “Kære dagbog. Det er nu præcis et år siden, at min verden blev forandret …”.
Sørg for, at du i dagbogen får tydeliggjort, hvordan Nords oplevelser har ændret hende som person, hendes relationer til moren og faren - og sidst men ikke mindst, hvordan det har ændret hendes syn på livet, miljøet og hendes fremtid på jorden. 

Find evt. mere viden om dagbogsgenren her.
Du skal:
Argumentere for og/eller imod, at NORD tilhører fantasygenren. Husk at sammenligne med andre kendte fantasyfortællinger i din genrefastsættelse.


Hvorfor?
NORD har som udgangspunkt flere af de typiske genretræk fra fantasyfortællinger.
Læs mere om genren her.

Hvordan?
Hav fokus på Nords identitetsrejse og på at forstå historien som en coming-of-age-fortælling, hvor Nord langsomt finder sig selv. Husk, at forholde dig til kampen mellem det gode og det onde, til mørkets magt og tiltrækningskraft og til Nords rejse i underverdenen.

Colourbox

Du skal:
Skrive en dybdegående billedanalyse af indholdet i tre selvvalgte skærmbilleder fra NORD.
Læs evt. mere om billedanalyse her.


Hvorfor?

NORD er en digital, grafisk roman, og det betyder, at billedsiden har stor betydning for vores forståelse af historien.


Hvordan?

Billedanalysen skal have fokus på forholdet mellem skrift og billede, herunder komme omkring det visuelle i forhold til skrift- og lydsiden. 

Du skal:
Lave din egen lydbearbejdning af NORD.


Hvorfor?
Sammen med teksten og billederne er lyden med til at skabe NORD som intermedial litteratur. Lydene spiller en meget afgørende rolle for den stemning, som du kommer i, når du læser romanen. Samtidig er lydene med til at understrege det væsentlige i historien og fremhæve det, som du skal være opmærksom på.


Hvordan?
Lydcollage
Du kan vælge at arbejde med et enkelt opslag eller en stribe af opslag i NORD, hvor du laver din egen lydcollage til. Selve teksten læser du selv højt. 
I lydcollagen skal du forsøge at indfange opslaget/opslagenes stemning, men også de elementer, der er fremtrædende i teksten og billederne.

Soundtrack
Du kan også vælge at lave et ‘soundtrack’ til NORD, hvor du forsøger at omdanne stemningen, historien og temaerne i NORD til et musikstykke, som fx kunne være lyduniverset til romanens forside. 


Uanset om du vil lave en lydcollage eller et musikstykke, så kan du anvende Soundation fra SkoleTube, der er et godt værktøj til at skabe fortællende lyduniverser. Som inspiration kan du gå på opdagelse i lydfilerne, samt gense filmen, hvori der fortælles om lyduniverset i NORD.  
NORD - Lydsporet handler om følelser Lyddesigner Roar Skau Olsen fortæller
Du skal:
Redegøre for alle de perspektiveringsmuligheder, der er til den nordiske mytologi. 

Hvorfor?
NORD's sammenhæng med den nordiske mytologi er ganske tydelig. 

Hvordan?
Beskriv, hvilke roller de forskellige figurer og elementer fra NORD har i den klassiske nordiske mytologi. I din sammenligning skal du både finde forskelle og ligheder imellem NORD og den nordiske mytologi. 
Find evt. mere viden om nordisk mytologi her.


Christian Højgaard
Du skal: 
Skrive et skjaldedigt, der hylder heltindnen Nord og genfortæller hendes rejse, oplevelser og udfordringer. 


Hvorfor?
Nord er heltinden, der overvinder alle farer og udfordringer i NORD. Skjaldedigtningen (1200-1500) var hyldestdigte, som ofte handlede om guder, fyrster og stormænd, og de blev brugt til at fortælle heltehistorier - bare på vers. I skjaldedigtningen blev der flittigt brugt billedsprog med referencer til nordisk mytologi. 


Hvordan?
Nogle af genrens kendetegn er den udbredte brug af bogstavrim og enderim. Derudover bruger skjaldedigtningen også billedsprog, der tit kræver, at man har indsigt i nordisk mytologi. Se et eksempel på et heltedigt her.