Vurdering

I skal nu foretage en vurdering af NORD. Det vil sige, at I skal tage stilling til, hvad I synes om fortællingen. I jeres argumentation må I meget gerne fokusere på de 5 retninger, som I valgte i kompas-opgaven.


ALENE
Skriv din mening om NORD. Brug arket nedenfor.
I din vurdering skal du komme omkring følgende punkter:

  • Hvad synes du om tekstuniverset i NORD?
  • Hvad synes du om billeduniverset i NORD?
  • Hvad synes du om lyduniverset i NORD?
  • Hvad synes du generelt om historien?
  • Hvordan har det været at læse via skærmen?
  • Har din læsning af NORD givet dig mod på at læse flere (digitale) grafiske romaner?
  • Har NORD fået dig til at tænke over verden og din egen samtid?
Skriveark: Vurdering

FÆLLES
Tal sammen om, hvordan I har oplevet at læse en digital, grafisk roman.

  • Har det styrket jeres læseoplevelse, at teksten  blev suppleret med både lyd og billeder?

  • Hvordan oplevede I at skulle læse en bog på en skærm?

  • Har det haft betydning for jeres indlevelse i NORD, at det var en digital, grafisk roman? Og har det resulteret i, at jeres analysearbejde er blevet forbedret eller besværliggjort?