Evaluering
I har nu arbejdet med NORD via klassesamtaler, makkerlæsning, produktionsopgaver, individuelle perspektiveringer og i gruppearbejde omkring kompasopgaven.

Nu skal I sætte ord på, hvordan det har været at arbejde med de forskellige opgaver, og hvad I har fået ud af arbejdet med romanen.
Skriveark: Evaluering

FÆLLES
Tal sammen om det indhold, der har haft betydning for undervisningsforløbet.
Vurder indholdet og strukturen i den første del af undervisningsforløbet. 

  • Hvilket udbytte fik I af de enkelte opgaver og samtalerne på klassen?  
Forhold jer til arbejdet med kompasopgaven 
  • Oplevede I, at det var svært at blive enige om, hvilke retninger i skulle læse NORD med? 
  • Fik I løst den kreative del af kompasopgaven tilfredsstillende? 
  • Hvordan følte I, at jeres og de andres fremlæggelser forløb - fik I udbytte af at høre de andres arbejde?

ALENE
Med udgangspunkt i de læringsmål, der er sat for undervisningsforløbet, skal du besvare spørgsmålene på arket ovenfor.