I dette forløb skal du skrive din egen erindringstekst. Som inspiration skal du forinden læse og undersøge Hans Otto Jørgensens ”Fire tænder i sneen” fra erindringsbogen Vand, blod, tis og maskiner – Ulykkeshistorier for børn (Gyldendal 2010). Teksten er illustreret af Maria Wandel.

Erindringstekster skrives af en voksen forfatter, som ser tilbage i tiden. Væsentlige begivenheder, som har præget det voksne menneske fra fx barn- eller ungdom er ofte omdrejningspunktet. Erindringsteksten låner fra de fiktive genrer, men adskiller sig fra fx novellen ved at tage udgangspunkt i noget, der faktisk er sket. 

Det var dengang, drengen og hans søster var ude at kælke på kælkebakken henne ved Viggos. Der var mange børn, de kom i susende fart, nogen væltede og trimlede rundt, andre standsede først i sivene i den frosne mose.FORLØB
SKRIV ERINDRINGER
Eleverne stilladseres i dette forløb til at skrive deres egen erindringstekst – som inspiration skal de forinden læse og undersøge Hans Otto Jørgensens ”Fire tænder i sneen” fra bogen Vand, blod, tis og maskiner – Ulykkeshistorier for børn (Gyldendal 2010). Teksten er illustreret af Maria Wandal.

LÆRINGSMÅL

Når eleverne er færdige med forløbet
  • kender de til erindringsgenren
  • har de deltaget i en kreativ skriveproces
  • kan de skrive en erindringstekst, bruge udvalgte genretræk og dele teksten med andre.
TEKSTER/TILBEHØR
”Fire tænder i sneen” (erindringstekst) – 1,1 ns.
Berettermodellen (video)
Pressefoto (Børn bag ruden) af Benny Ahlmann-Jensen, Danmark 1982

Pressefoto (Ung fyr foran nedstyrtede bygninger) af Jacob Dall, Haiti 2010


FORSLAG TIL DIGITALE REDSKABER 

Skoleblog

TIDSFORBRUG

Ca. 10 lektioner

MÅLGRUPPE

7.-10. klasse

FORFATTER

Jens Christensen