HVORFOR SKAL ELEVERNE KENDE LITTERATURENS GENRER?

Af Conni Hesel Rickmann


DANSK I DYBDEN-serien og sitet her lægger op til, at eleverne arbejder fokuseret med litterære tekster i et genreperspektiv. Her lægges vægt på elevernes litteraturforståelse og deres brug af relevante litterære begreber inden for den givne genre. Genrer forstås dermed også som en væsentlig indgang til, hvordan vi læser litteratur og skaber mening i det, vi læser. På den måde kan genrekendskab både kvalificere den helt tekstnære læsning og også bidrage til at sætte den enkelte litterære tekst ind i en større sammenhæng.

Her kan du læse mere om den moderne forståelse af genrebegrebet, som serien og sitet bygger på samt mere udfoldede bud på, hvorfor det er væsentligt, at eleverne kender litteraturens genrer og arbejder analytisk og eksperimenterende med dem i danskundervisningen.

Gyldendals Billedbibliotek