Hvorfor vælge danskidybden.gyldendal.dk?

  • Fokuserer litteraturarbejde med integration af læringsfilm, digitale redskaber og præsentations- og remedieringsopgaver.
  • Understøtter en undervisning, hvor litterære tekster, læringsmål, elevernes undersøgelse og vurdering af teksterne gøres tydelig og meningsfuld i en digital ramme.
  • Udgør en vigtig ressource for alle elever, fx ved afgangsprøven.
  • Styrker den nye eller urutinerede lærer og giver inspiration og variation til den erfarne.
  • Udvikler elevernes kompetencer inden for FORTOLKNING og FREMSTILLING herunder produktion i udvalgte litterære genrer og remedieringsopgaver.
  • Muliggør en fleksibel kombination af analogt og digitalt materiale.
  • Bygger digitalt oven på Gyldendals populære genreserie til de ældste elever.

Med danskidybden.gyldendal.dk får du og dine elever:

Et bibliotek 
60 tekster, indlæsninger og billeder


20 videoer 

Om analysebegreber, genrer, fortælletyper mv.


15 undervisningsforløb

Eleverne kommer i dybden med de litterære genrer og får mulighed for at repetere et allerede gennemgået stof. 

5 skriveforløb – stilladseret fiktionsskrivning
Eleverne sættes på sporet af genren (digte, noveller, kortprosa, essay eller erindring) og får yderligere inspiration og feedback i skriveprocessen.


Et opslagsværk

Eleverne kan finde artikler om litteraturlæsning og konkrete fremgangsmåder, som de kan bruge, når de skal læse og forstå tekster inden for forskellige litterære genrer.


Eksemplariske læsninger 

En slags mesterfortolkninger til lærerens forberedelse og lige til at inddrage direkte i undervisningen som et perspektiv på elevernes egne læsninger.


Inspirationsartikler og baggrundsviden 
til læreren.

Genrer og vigtige tekster

Klæd klassen godt på med tekster, genrer og forfatterinteresse. Alt hvad dine elever skal vide om digte, noveller, essays, erindringer, kortprosa, rap, intermedial litteratur, autofiktion, krimi, folkeeventyr, romaner, biografier og grafic novels findes her. Lad dem møde litteratur skrevet af Caspar Eric, Karen Blixen, Jesper Wung-Sung, Bent Haller, Dorthe Nors, H.C. Andersen, Jens Blendstrup, Kim Fupz Aakeson, Pharfar, Louis Jensen, St. St. Blicher, Lone Hørslev, Julie Sten- Knudsen, Henrik Pontoppidan og mange flere. 


Undervisning på litteraturens præmisser – med mediets muligheder

Litteratursitet danskidybden.gyldendal.dk kan anvendes på mange forskellige måder efter behov og interesse. Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet og inddrager en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til det litteraturpædagogiske felt. Målet er ikke nødvendigvis én elev, én maskine. Der veksles mellem mundtlige aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne skal opleve, analysere, fortolke, perspektivere, vurdere, skrive og remediere litteratur. 


Fleksibilitet og tilgængelighed

Lærere og elever skal kunne plukke og sammensætte færdige undervisningsforløb og indholdselementer fra sitet ud fra aktuelt ståsted og behov. Her byder vi på et bibliotek med videoer, billeder, oplæsninger og litterære tekster, der nøje er udvalgt som et perspektiv og supplement til genrehæfterne i DANSK I DYBDEN. Teksterne findes både indlæst af forfattere og i trykt form, der kan læses i en læserude her på sitet eller kan printes, så eleverne også kan få mulighed for at læse litteratur ’med en blyant i hånden’.


Læringsmål og varedeklaration til hvert forløb

Alle sitets forløb indledes med elevhenvendte læringsmål. Læringsmålene beskriver det, som eleverne skal lære og arbejde henimod i netop dette forløb. Til hvert forløb er der ligeledes udarbejdet en hurtigt læst varedeklaration – placeret nederst på forløbets ’forside’ og kun tilgængelig for læreren. Her findes informationer om målgruppe, tekster, tilbehør, digitale redskaber varighed og forfatter. 


Faglig dialog og refleksion

danskidybden.gyldendal.dk har du og dine elever mulighed for at være i dialog om det faglige arbejde på forskellige måder, ligesom eleverne kan dele deres noter og længere tekster med hinanden. Uanset hvor på sitet eleverne befinder sig, kan de tilgå deres digitale notesbog og oprette nye noter med deres tanker om det faglige arbejde, der måske, måske ikke skal deles med læreren. Eleverne kan også tilgå deres digitale notesbog direkte i tilknytning til teksterne i biblioteket, hvis de fx vil oprette en læselog under læsningen af tekst.

De digitale skriveark (i-ark) kan eleverne dele med læreren via MitGyldendal, eksportere til GoogleDrive/OneDrive, dele med en makker via mail, gemme lokalt på egen computer som pdf og/eller printe ud. Læs mere om sitets skriveark her.


Den skriftlige dimension i danskfaget

Elevaktiviteterne på danskidybden.gyldendal.dk spænder fra individuelle opgaver, par- og gruppearbejde til fælles klassediskussioner og opsamlinger. Danskfaget er mundtligt og dialogisk – og det kan det også være i og med et digitalt læremiddel. Danskfaget er også skriftligt, og eleverne skal via de færdige undervisningsforløb her på sitet være skriftproducerende på flere måder. De skal skrive noter i deres digitale Notesbog, lave præsentationer, skrive fiktionstekster og tænkeskrive i de mange stilladserende skrive- og arbejdsark (i-ark), der findes i tilknytning til de konkrete forløb.