Sitet indeholder ...


GENRER I DYBDEN
Her kommer eleverne  forløb for forløb  i dybden med de litterære genrer og får evt. mulighed for at repetere et allerede gennemgået stof. Her findes grydeklare undervisningsforløb med integration af skriveark, læringsfilm, digitale redskaber og præsentations- og remedieringsopgaver. Forløbene understøtter en undervisning, hvor litterære tekster, læringsmål, elevernes undersøgelse og vurdering af teksterne gøres tydelige og meningsfulde i en digital ramme. Hver genre ledsages af en 'fremgangsmåde', som eleverne kan finde frem, såfremt klassen før eller siden arbejder med andre litterære tekster end dem, der er udvalgt til de konkrete undervisningsforløb.

Digte - "Ground Zero" af Lone Hørslev
Noveller - "Den store tomat" af Dorthe Nors
Kortprosa - Tre korte tekster af Bent Haller, Jens Blendstrup og Peter Adolphsen
Essay - "At slå op med en syv-årig" af Sofia Rasmussen
Erindringer - "Den årlige lægeundersøgelse hos skolelægen på Bakkegårdsskolen i Vangede" af Dan Turèll
Autofiktion - "Min lillebror" af Christel Wiinblad
Intermedial litteratur - "De blå øjne" af Karen Blixen (app-versionen fra 2017)
Rap - "Det Er Koldt Derude" af Pharfar
Krimi - "Business Class" af Jens Lapidius
Folkeeventyr - "Træbruden" af Asbjørnsen & Moe
Har eleverne brug for en indføring i, hvad det egentlig vil sige at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster, kan de fx læse fagteksten Dansk i dybden, der også findes i denne del af sitet.


SKRIV I GENREN
5 sprudlende og udfoldede skriveforløb, der med en tydelig struktur tilbyder en stilladseret fiktionsskrivning, hvor eleverne sættes på sporet af genren (digte, noveller, kortprosa, essayerindring) og får yderligere inspiration og feedback undervejs i deres skriveproces.

De fem forløb gør det muligt for eleven at styre igennem skriveprocessen fra idé til færdig tekst. Når klassen er færdig med et skriveforløb, vil eleverne have skrevet tekster, som de hver især vil kunne være stolte af - og som vil være interessante for andre at læse. Undervejs understøttes elevens forståelse af genren og dens virkemidler. Dette sker ved, at eleverne selv prøver kræfter med at udtrykke sig, men også gennem en proces, hvor samarbejdet med andre er vægtet højt. Hvert forløb har grundige inspirationsfaser, hvor eleverne fx ved at bruge digitale værktøjer, forholder sig til tekster, kunstværker og egne konkrete oplevelser. 


VÆRKER i DYBDEN
Skal klassen sammen læse et værk, eller skal eleverne hver især læse og præsentere et selvvalgt værk for andre, er der masser af inspiration at hente her. Mange konkrete ideer og forslag til ting, der kan undersøges, findes i de fem genreindgange: ungdomsroman, biografier, graphic novels, fantasy og science-fiction. Måske er eleverne allerede ivrige læsere, der ikke kan undvære en god bog. Måske er enkelte elever ikke så vant til at læse længere bøger. Uanset hvad, så tager det tid at læse, og det er svært at lave andet imens. Hvad enten eleverne læser en graphic novel, en biografi eller en roman kræver det fordybelse.

Fremgangsmåderne
her kan være med til at kvalificere elevernes læsning. Undervejs foreslås aktiviteter, som de skal igennem, før de begynder at læse, mens de læser, og efter de har læst. Fremgangsmåden kan eleverne selvfølgelig tilpasse lige præcis deres formål og det aktuelle værk, som de skal analysere og fortolke. Med andre ord er det ikke sikkert, at de skal igennem alle de aktiviteter, som bliver præsenteret.


BIBLIOTEK
Her findes et varieret udvalg af digte, noveller, essays, erindringer, kortprosa, rap, eventyr, krimitekster mv.  60 tekster i alt  skrevet af Caspar Eric, Karen Blixen, Jesper Wung-Sung, Bent Haller, Dorthe Nors, H.C. Andersen, Jens Blendstrup, Kim Fupz Aakeson, Pharfar, Louis Jensen, St. St. Blicher, Lone Hørslev, Julie Sten- Knudsen, Henrik Pontoppidan – og alle indlæst af professionelle skuespillere. Biblioteket indeholder desuden billeder og 20 videoer om analysebegreber, genrer, fortælletyper mv. samt de såkaldte Eksemplariske læsninger, der er en slags mesterfortolkninger til lærerens forberedelse og lige til at inddrage i undervisningen som et perspektiv på elevernes egne læsninger.

Teksterne i biblioteket - især de ældre - har tilknyttet ordforklaringer, og tanken er, at teksterne kan/skal læses på forskellige måder: Lyt til teksten, genlæs selv på skærm eller print teksten ud og læs med en blyant i hånden. Det betyder, at ikke alle tekster nødvendigvis skal læses på en skærm.


Andre ressourcer på sitet


Personlig, digital notesbog
Eleverne kan altid tilgå deres personlige, digitale notesbog via skriveikonet i sitets øverste sorte bjælke. I notesbogen kan eleverne skrive noter og tekster, indsætte billeder og links samt inddrage produktioner fra deres SkoleTube-kanal. Noterne fra notesbogen kan deles med læreren via mail eller MitGyldendal, og de kan desuden nemt eksporteres til GoogleDrive/OneDrive.

Sitets værktøjskasse indholder desuden:


DanskLex

Eleverne kan i DanskLex finde artikler om begreber, litteraturlæsning og konkrete fremgangsmåder, som de kan bruge, når de skal læse og forstå tekster inden for forskellige litterære genrer.


Lyrikporten
Her er adgang til 28 portrætfilm, der iscenesætter digterne i et hvidt rum, der er tømt for andre tegn end digteren, der står med sin tekst og læser eller taler. Digterne er blevet spurgt om, hvorfor de digter, og hvad der kan sætte dem i gang med at digte. Filmene varer mellem 5 og 15 minutter. 
Lyrikporten – 28 danske digtere er inspireret af Jørgen Leths film Det perfekte menneske fra 1968. De 28 portrætfilm er instrueret af Jørgen Leth efter idé og tilrettelæggelse af Henrik Poulsen. Projektet er non-kommercielt og støttet af Det Danske Filminstitut og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.Genreuniverset
Sigtet med GenreUniverset er at gøre det nemmere for eleverne at skaffe sig overblik over genrernes relationer, funktioner og særlige kendetegn. GenreUniverset er bygget op som et univers af galakser, der repræsenterer hver sin overgenre. Inden for hver galakse findes de enkelte genrer som planeter, man kan klikke sig ind på for at se genrebeskrivelser, teksteksempler og eventuelle undergenrer plottet ind som orbits, der kredser om genren.