Digital dannelse i litteraturundervisningen

I de færdige undervisningsforløb findes forslag til, hvordan eleverne kan genskabe eller arbejde med dimensioner af deres litteraturforståelse via digitale redskaber fra SkoleTube eller andre værktøjer. Derudover er der under menupunktet Digitale værktøjer en række forslag til aktiviteter, der udpeger, hvordan du og eleverne på en meningsfuld måde kan inddrage digitale redskaber i mødet med selvvalgte litterære tekster/værker og arbejde i dybden med dem:

Web 2.0 og SkoleTube

Der er mange gode grunde til at integrere web 2.0-redskaber i danskundervisningen og i særdeleshed i litteraturundervisningen. De kan bruges som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge udbyttet af undervisningen. Ved at anvende redskaberne opøver eleverne vigtige kompetencer – it- og mediekompetence, samarbejdskompetence og refleksionskompetence. Web 2.0-værktøjer er forskellige tjenester, som er internetbaserede, og hvor brugerne selv kan tilføje og redigere indhold - fx YouTube, præsentationsværktøjet Prezi, animationsværktøjet Animoto og blogværktøjet Skoleblogs. I en didaktisk sammenhæng kan værktøjerne bruges, hvor de understøtter læringen og giver mulighed for at gå til det faglige stof på nye, givende måder.

De kan fx
  • sætte elevernes viden i spil og give større rum til elevernes egen produktion inden for det udvidede tekstbegreb - med tegneserier via Pixton, med mundtlige fortællinger eller oplæsninger via Soundation eller med collager og plakater via Glogster 
  • understøtte og dokumentere samarbejdet mellem eleverne
  • give elever mulighed for at lave mundtlige og visuelle produkter som led i en evaluering
  • tilgodese elevernes forskellige læringsstile og interesser.

Gyldendal har et tæt samarbejde med LærIT, der står bag tjenesten SkoleTube. SkoleTube giver via Unilogin nem og hurtig adgang til en lang række udvalgte og kvalitetssikrede web 2.0-værktøjer. SkoleTube tilbyder redskaberne i en dansk version, og du slipper for besværet med at oprette lærer- og elevlogins. Hvis din skole ikke har abonnement på Skoletube, får I stadig fuldt udbytte af danskidybden.gyldendal.dk. Her vil I stadig få fagligt velfunderede undervisningsforløb og en gennemtænkt didaktik, som kendetegner serien i øvrigt. Som regel vil vi komme med alternativer til SkoleTubes værktøjer, typisk gratis værktøjer, som har nogenlunde de samme funktioner som SkoleTubes værktøjer.


Selvproduktion

Station Next har specialiseret sig i film- og mediepædagogik, bl.a. på det gratis site smaap.dk, som træner elevernes færdigheder i digital produktion gennem korte aktiviteter. På danskidybden.gyldendal.dk linker vi til særlige versioner af disse aktiviteter, hvor de indgår naturligt i den faglige sammenhæng, fx forslag til at eleverne producerer moodboards, lyddigte og ordskyer.

Gå her til disse aktiviteters lærervejledning:
Lav moodboards - lærerdel
Lav lyddigte - lærerdel
Lav ordskyer - lærerdel